You are currently viewing Napredno vojno iskustvo – Specijalna aktivnost

Napredno vojno iskustvo – Specijalna aktivnost

  • Post category:Blog
  • Reading time:3 mins read

Napredno vojno iskustvo je najsofisticiraniji program u našoj ponudi. Ovo je pravo program za sve one koji žele da iskuse pravi drill specijalnih jedinica. Naučiti pucati je jednostavno, ali nije lako. “Povući obarač”  deluje kao veoma jendostavan koncept, ali stvara probleme za većinu strelaca. Čak i one najiskusnije.

Mi nudimo unikatan program. Sa zadovoljstvo napominjemo da smo pioniri u ovom delu sveta kada je u pitanju ponuda 100% realanih kurseva pucanja. I to po vrlo pristupačnoj ceni!

Napredno vojno iskustvo uključuje specijalne osnovne i napredne kurseve u rukovanju oružjem. Osnovni kursevi su za početnike koji žele da se upoznaju sa oružjem. Takođe, napredni kursevi su za iskusnije koji žele da prodube svoje znanje i steknu nove veštine.

Osnovni kursevi rukovanja oružjem

1. Pištolj

Polaznici će pohađati trening u osnovama rukovanja oružjem, nišanjenju, pucanju iz različitih pozicija, procedura za upotrebu oružja u različitim scenarijima. Projektovano trajanje treninga je 300 minuta. Polaznici će ispucati 200 metaka.

2. Puška

Osnovni kurs u rukovanju puškom sprovodi se na dve različite platforme: AR 15 ili Kalašnjikov. Glavni fokus treninga biće na bezbednom rukovanju i efikasnosti pucanja.

3. Sačmara

Osnovni kurs rukovanja sačmarom implementiramo na Remington 870 platformi. Naš izbor zasniva se na premisi da se Remington 870 koristi u sportskim takmičenjima. Kao i kod prethodnih kurseva, tereni za trening nalaze se na 1 sat vožnje od Beograda sa organizovanim prevozom.

Napredni kursevi rukovanja oružjem – napredno vojno iskustvo!

1. Pištolj

Fokus naprednog treninga jeste na optimalnom rešenju projektovanih scenarija u takmičarskom sportu i taktičkoj upotrebi oružja u stvarnim, životnim situacijama. Pucanje sa slabijom rukom, pucanje uz barikade iz različitih pozicija, menjanja pozicija za pucanje sa neke od naprednih oblasti ovog treninga.

2. Puška

Sadržaji su namenjeni za ljude sa stečenim osnovnim znanjem i iskusne strelce. Drugim rečima, za sve koji žele da nadograde, testiraju i unaprede svoje veštine iz streljaštva.

3. Sačmara

Napredno rukovanje sačmarom  odnosi se na sposobnosti i veštine koje su potrebne da polaznici steknu iskustvo i sigurnost tokom kretanja, koristeći barikade i pucajući sa različitih pozicija.

Napredno vojno iskustvo je program koji ste tražili? Kontaktirajte nas na info@military-experience.com. Otvoreni smo za sva pitanja.