FULL MILITARY EXPERIENCE

Da li želiš bolje upoznati oružje?

* Napredno vojno iskustvo je najsofisticiraniji program u našoj ponudi. Ovo je pravi program za sve one koji žele da iskuse pravi drill specijalnih jedinica.

* Ovo je premium program za one koji žele da dožive potpuno vojno iskustvo, vežbu specijalca, uzbuđenje i usavrše svoje veštine u korišćenju vatrenog oružja.