NAPREDNI TRENING - PUŠKA SAČMARA

* Napredno vojno iskustvo je najsofisticiraniji program u našoj ponudi. Ovo je pravi program za sve one koji žele da iskuse pravi drill specijalnih jedinica.

* Napredno vojno iskustvo uključuje specijalne osnovne i napredne kurseve u rukovanju oružjem. Osnovni kursevi su za početnike koji žele da se upoznaju sa oružjem i one koji bi da unaprede svoje znanje. Takođe, napredni kursevi su za iskusnije koji žele da prodube svoje znanje i steknu nove veštine uz trening sa najboljim instruktorima.

Sadržaj obuke:

Napredna obuka upotrebe puške sačmare odnosi se na sposobnosti i veštine koje su neophodne da bi polaznici stekli iskustvo i sigurnost prilikom kretanja, korišćenja barikada i pucanja izrazličitih pozicija.

Obuka je fokusirana na optimalnom rešavanju projektovanih scenarija kako u sportskom (takmičarskom) smislu, tako i taktičkoj primeni oružja u realnim životnim situacijama.

Za koga je obuka namenjena:

• Sadržaji obuke su namenjeni onima koji poseduju osnovna znanja
• Iskusnim strelcima koji žele da obnove, provere i unaprede veštine u radu sa oružjem
• Pojedincima koji su zainteresovani da načini principe sportskog treninga primene u taktičkoj upotrebi naoružanja

Neophodna oprema za trening:

• Garderoba prilagođena vremenskim prilikama, preporučujemo komforne pantalone sa dugim nogavicama
• Zaštita za oči – obezbeđuje organizator
• Zaštita za uši – obezbeđuje organizator
• Projektovani broj metaka – obezbeđuje organizator
• Sportsko oružje – obezbeđuje organizator
• Neophodna taktička oprema: opasači, futrole, štitnici za kolena i laktove – obezbeđuje organizator

Oblasti koje će biti realizovane u toku obuke:

• Prolazak kroz sadržaje sa osnovnog kursa
• Stavovi za gađanje
• Varijacije na osnovne stavove za gađanje
• Gađanje sa slabijom rukom (ramenom)
• Gađanje iza barikada iz različitih stavova
• Promena pozicija za gađanje
• Situaciono reagovanje na pojavljene mete
• Prelazak iz trčanja u hodanje sa gađanjem u kretanju
• Rešavanje projektovanih scenarija uz određeno fizičko opterećenje
• Situaciono reagovanje na projektovane scenarije uz primenu svih realizovanih tehnika gađanja

Program treninga:

• Prevoz do strelišta u našoj organizaciji – opciono
• Upoznavanje sa poligonom i pravilima obuke uz prigodno posluženje
• Realizacija programa obuke
• Analiza realizovane obuke, dodela nagrada učesnicima obuke
• Odlazak na zajednički ručak – opciono