OSNOVNI TRENING - PIŠTOLJ

* Napredno vojno iskustvo je najsofisticiraniji program u našoj ponudi. Ovo je pravi program za sve one koji žele da iskuse pravi drill specijalnih jedinica.

* Napredno vojno iskustvo uključuje specijalne osnovne i napredne kurseve u rukovanju oružjem. Osnovni kursevi su za početnike koji žele da se upoznaju sa oružjem i one koji bi da unaprede svoje znanje. Takođe, napredni kursevi su za iskusnije koji žele da prodube svoje znanje i steknu nove veštine uz trening sa najboljim instruktorima.

Sadržaj obuke:

Osnovna obuka upotrebe pištolja 9mm koncipirana je na principima upotrebe na sportskim takmičenjima (IPSC, IDPA….).

Polaznici će proći obuku u osnovnom rukovanju, nišanjenju, gađanju iz različitih stavova, procedurama upotrebe pištolja 9mm u različitim scenarijima.

Glavni fokus na obuci će se odnositi na bezbedno rukovanje i efikasnost pri gađanju.

Cilj obuke:

Obučiti polaznike u osnovnim veštinama upotrebe sportskog oružja. Da polaznici steknu poverenje u sebe i način na koji efikasno i bezbedno izvode tehnike pomoću kojih ostvaruju precizne pogodtke.

Za koga je obuka namenjena:

Sadržaji obuke su namenjeni početnicima bez iskustva koji žele da ovladaju osnovnim veštinama upotrebe naoružanja, kao i iskusnim strelcima koji žele da obnove, provere i unaprede stečena znanja i veštine u radu sa oružjem.

Neophodna oprema za trening:

• Garderoba prilagođena vremenskim prilikama, preporučujemo komforne pantalone sa dugim nogavicama
• Zaštita za oči – obezbeđuje organizator
• Zaštita za uši – obezbeđuje organizator
• Projektovani broj metaka – obezbeđuje organizator
• Sportsko oružje – obezbeđuje organizator
• Neophodna taktička oprema: opasači, futrole, štitnici za kolena i laktove – obezbeđuje organizator

Program treninga:

• Prevoz do strelišta u našoj organizaciji  – opciono
• Upoznavanje sa poligonom i pravilima obuke uz prigodno posluženje
• Realizacija programa obuke
• Analiza realizovane obuke, dodela nagrada učesnicima obuke
• Odlazak na zajednički ručak – opciono

Oblasti koje će biti realizovane u toku obuke:

• Mere bezbednosti pri rukovanju i upoznavanje sa oružjem
• Podešavanje nišana i nišanjenjne-pozicije za gađanje
• Stojeći stav za gađanje
• Situaciono reagovanje na trenutno pojavljivanje meta
• Situaciono reagovanje na projektovane scenarije
• Preventivno i uslovno dopunjavanje oružja
• Pucanje u pokretu
• Rešavanje projektovanih scenarija uz primenu svih realizovanih tehnika gađanja