BORBENA TRKA

Zadaci na kontrolnim tačkama će na prvi pogled delovati teško i zahtevaće izuzetnu snalažljivost prilikom korišćenja užadi, smirenost i preciznost u gađanju, fizičku snagu tima pri guranju i nošenju tereta.

Sve ovo je samo deo zahtevnih situacija u kojoj će tvoj tim ispoljiti jedinstvo, snagu, liderske sposobnosti pojedinaca i na kraju, zasigurno ostvariti bliskost i novu energiju u radnoj sredini.

Onaj tim koji pređe stazu u najkraćem vremenskom periodu, pronađe sve kontrolne tačke i na njima reši uspešno sve zadatke je pobednik.

Važno:

Identičnu uslugu takođe nudimo organizovanim grupama ljudi, a ne samo zaposlenim licima.