IZVIĐAČKA PATROLA

Po ugledu na, izviđačko-diverzantske jedinice tvoja družina formiraće izviđačku patrolu. Posle uvodne pripreme, treninga, opremanja i maskiranja, uz korišćenje određene mape krećete na zadatak. Komunikacija utvđenim signalima unutar tima, donošenje pravilnih odluka, timski duh, snalaženje u prirodnoj sredini su samo neke od odlika bitnih da uspešno savladate sve izazove. Na putanji kojom se vaša izviđačka patrola bude kretala pojaviće se neočekivana iskušenja i izazovi. Nezaboravno iskustvo će te ostaviti bez daha.

Važno:

Identičnu uslugu takođe nudimo organizovanim grupama ljudi, a ne samo zaposlenim licima.

SLIČNE AKTIVNOSTI: SIMULACIJA