Poligon sa preprekama

Zadatak: ceo tim predvođen liderima prolazi poligon sa preprekama, združenim snagama kako bi dodeljeni resurs/sanduk, kutija, hrana/preneli ili upotrebili na pravi način i realizovali zadatak. 

Nemački psiholozi su kasnih 1920- tih godina osmislili poligon prepreka kojim bi testirali liderske sposobnosti budućih oficira, taj koncept je i danas jako zastupljen u najboljim američkim jedinicama i vojnim školama. 

poligon sa preprekama

Pobednička ekipa na poligonu

Naš tim instruktora je osmislio jedinstven poligon za vaš tim. Zadatak je da ceo tim prođe poligon prepreka, združenim snagama kako bi spasili „ranjenog druga“ ili ostatku svoje grupe doneli potrebnu municiju i gorivo. Neće izostati ometanja audio i vizuelnim efektima, što ce dodatno povećati stresnu situaciju u kojoj se nalazi vaša grupa. 

Lideri se menjaju u toku zadataka, ceo tim dobija vreme za pripremu, upustva i rekvizite koje sme da koristi u toku realizacije. Liderske sposobnosti pojedinaca, osećaj pripadnosti timu u teškim situacijam, izbor najbezbednijih rešenja, podela zaduženja u sastavu tima, razvijanje poverenja unutar tima i niz drugih situacija, korisnih za razvoj pozitivne atmosfere u kolektivu.

Pobednik je onaj tim koji uspešno realizuje sve zadatake i u najkraćem vremenskom periodu.

  • Preporučeno za grupe od 20 i više ljudi
  • Trajanje: 2 do 2.5h