Military takmičenja

Military Experience takmičenja kreirana su od strane najboljih instruktora iz specijalnih jedinica i prvaka u vojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.
 
Discipline iz oblasti vojnog su prilagođene za takmičare i rekreativce koji nikada nisu imali dodir sa vojničkim načinom života.
 
Takmičenja su jedinstvena u svetu po tome što pored vežbi iz zadataka sa vojnom tematikom uključuju i bojeva gađanja.
 
Sva takmičenja su pre svega bezbedna i pažljivo osmišljena, tako da je za sve ućesnike je obezbeđena osnovna obuka u rukovanju vatrenim oružjem. 
logo commando challenge

Military Experience Commando Challenge

logo commando challenge
Jedino takmičenje u funkcionalnom fitnesu sa bojevim gađanjem.
 
Military Experience Commando Challenge takmičenje kreirano je od strane najboljih pripadnika specijalnih jedinica, kvalifikovanih instruktora i takmičara iz oblasti funkcionalnog fitnesa.
 
Ovo takmičenje čine poligoni sa vežbama visokog inteziteta, uključujući zadatke koji iziskuju snagu, eksplozivnost, brzinu i pribranost prilikom realizacije bojevih gađanja oružjem najnovije generacije.
 
Same vežbe su pažljivo izabrane i osmišljene i čine ih podizanje na vratilu (zgibovi), bench press, propadanja, mrtvo dizanje, čučnjevi, nošenje i vučenje tereta, penjanje uz konopac idr.
 
Vežbe koje se ne savladaju po propozicijama i zadatim ponavljanjima, biće evidentirane kao kazne koje će se realizovati kroz dodavanje vremena-sekundi na ukupno vreme takmičara.
 
Takmičenje je dobro pripremljeno i prilagođeno onima koji nisu nikada imali dodir sa oružjem i vojničkim načinom života.
 
Na poligonu će biti obučene sudije koji će voditi o pravilnosti takmičenja.
 
Na pozicijama za bojevo gađanje, instruktori su pored svakog takmičara prilikom realizacije gađanja.
 
Njihov zadatak je da pripreme oružje pre i posle gađanja, brinu o merama bezbednosti i po potrebi pomognu takmičaru.
 
Posle uvodnog brifinga, realizovaće se demonstracija prolaska poligona i obuka u rukovanju vatrenim oružjem.
 
Prvo takmičenje je održano 29. 10. 2022. god na 4 poligona sa 2 paralelne staze na dužinama od 100m.

Uplatnica - pojedinačno

*Nakon uspešne prijave svaki učesnik momentalno dobija email sa instrukcijama o uplati.

commando pojedinacno
military experience challenge za sajt PNG

Military Experience Challenge

military experience challenge za sajt PNG
Jedina OCR trka u regionu sa bojevim gađanjem, koju su osmislili i kreirali pripadnici specijalnih jedinica.
 
U ekspanziji trka sa preprekama, ovo je jedinstven i neponovljiv adrenalinski događaj.
 
Prepreke su sa vojnom tematikom poput puzanja sa puškom, nošenje municijskih sanduka i ranjenika, gađanje u cilj školskom bombom i sekirom, preskakanja borbenih vozila, sa zadacima osmatranja i traganja, a kao kruna i najveci stepen adrenalina bojevo gađanje pištoljem i puškom.
 

Vežbe koje se ne savladaju po propozicijama i zadatim ponavljanjima, biće evidentirane kao kazne koje će se realizovati kroz dodavanje vremena-sekundi na ukupno vreme takmičara.

 
Takmičenje je dobro pripremljeno i prilagođeno onima koji nisu nikada imali dodir sa oružjem i vojničkim načinom života.
 
Na poligonu će biti obučene sudije koji će voditi o pravilnosti takmičenja.
 
Na pozicijama za bojevo gađanje, instruktori su pored svakog takmičara prilikom realizacije gađanja.
 
Njihov zadatak je da pripreme oružje pre i posle gađanja, brinu o merama bezbednosti i po potrebi pomognu takmičaru.
 
Posle uvodnog brifinga, realizovaće se demonstracija prolaska poligona i obuka u rukovanju vatrenim oružjem.
 
Prvo takmičenje je održano 4.9.2021. na stazi dugoj 3,5km sa 20 prepreka (80 takmičara), a drugo 18.06.2022. na stazi dugoj 7,5km sa 26 prepreka (220 takmičara).