Staza izazova

Izazov za pamćenje! Vaš tim će imati priliku da udruženim snagama savlada stazu prepunu zadataka u kojima će svaki pojedinac pokazati svoje sposobnosti. Tim prati mapu sa check pointima, na kojima se nalaze određeni zadaci – poput: bacanja predmeta, guranja, nošenja tereta, gađanja, prelaska sa užadima i još mnogo toga.

team obstacle 2 scaled 1

Naša preporuka za ovu stazu

Pobednik je tim koji prvi uspešno završi stazu u najkraćem vremenskom periodu.​

  • Preporučeno za grupe od minimum 20 ljudi i više.​
  • Trajanje: 3h​
  • CENA